Wykłady, szkolenia

OPC OPFARM SOLUTIONS POLSKA oferuje szkolenia dla firm farmaceutycznych w zakresie:

Opieki farmaceutycznej (OF)Dyrektywy Fałszywkowej (FMD)

Nadchodzące zmiany spowodują zaistnienie nowych obowiązków dla przedsiębiorców prowadzących apteki, m.in. w postaci:

  • konieczności wdrożenia i utrzymywania systemu umożliwiającego weryfikację leków w aptece,
  • wysyłania do aptek wiadomości o tym, że dany lek jest sfałszowany, wycofany z obrotu albo data ważności jest przekroczona oraz wielu innych tzw. komunikatów regulacyjnych o charakterze niekomercyjnym,
  • zapewnienia sprzętu (skanerów) służących do weryfikowania autentyczności produktów leczniczych,
  • zapewnienia i utrzymywania łączności z repozytorium danych o lekach,
  • kupienia licencji na oprogramowanie służące do weryfikacji autentyczności produktów leczniczych, jego instalacji w aptece oraz serwisowania,
  • konieczności odpowiedniego przeszkolenia pracowników apteki z zakresu funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych;

 

Dostarczanie kompleksowych rozwiązań umożliwiających prawidłowe wdrażanie opieki farmaceutycznej do praktyki aptecznej na podstawie badań naukowych prowadzonych w celu zaprojektowania optymalnego modelu w Polsce.

Obsługi pacjenta

Szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem, lekarzem i farmaceutą organizowane dla firm farmaceutycznych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?