Publikacje

 1. Akty delegowane
 2. Apteka w Systemie Weryfikacji
 3. Dane dotyczące pacjentów, które może zbierać farmaceuta
 4. Ochrona danych osobowych w aptece
 5. Czy farmaceuta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta?
 6. Dyrektywa o lekach sfałszowanych z roku 2015
 7. Kto może pełnić funkcję kierownika działu farmacji szpitalnej?
 8. GIODO
 9. Wyzwania dla hurtowni farmaceutycznych w związku z wdrożeniem dyrektywy o lekach sfałszowanych
 10. Czy farmaceuta może odmówić wydania antykoncepcji hormonalnej powołując się na klauzulę sumienia?
 11. Kto jest kim w aptece ogólnodostępnej oraz jakie przepisy to regulują?
 12. Nielegalny wywóz leków z Polski
 13. Rola i odpowiedzialność Organizacji ds. Weryfikacji Środków Leczniczych
 14. Rola i odpowiedzialność NMVO w systemie autentyfikacji leków
 15. Obrót lekami wydawanymi bez przepisu lekarza w Internecie, w tym za pośrednictwem platformy handlowej on-line Allegro
 16. Co z tą opieką farmaceutyczną?
 17. Czy raportowanie o wykryciu leku sfałszowanego rzeczywiście będzie nowym obowiązkiem dla farmaceuty?
 18. Czy przeglądy lekowe można uznać za usługi świadczone w ramach opieki farmaceutycznej w Polsce?
 19. Wpływ nowych zasad wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
 20. Fałszywa recepta - jak rozpoznać, komu zgłosić?
 21. Fałszywa recepta - jak rozpoznać, komu zgłosić? - nowa wersja dokumentu
 22. Apteka na serwisach społecznościowych - czy to reklama?
 23. Rozporządzenie delegowane Komisji UE a konieczność jego implementacji do krajowego porządku prawnego
 24. Czy każda apteka może przyjąć stażystę? Jakie warunki trzeba spełnić i do czego się zobowiązać?
 25. Aqua purificata, czy Aqua pro iniectione - jakie leki mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne?